Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor - mgr Paweł Marciniak

Wicedyrektor - mgr Grzegorz Baran

 

Imię i nazwisko

nauczany przedmiot,
pełniona funkcja
mgr Grzegorz Baran
fizyka
informatyka
zajęcia rewalidacyjne
wicedyrektor
mgr Dobrochna Błażejczak
język polski
bibliotekarz
mgr Radosław Błażejczak
nauczanie indywidualne
rehabilitacja ruchowa
wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika
mgr Wiesława Bolewicka

  edukacja wczesnoszkolna

 zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Cendlak - Gruchociak
historia 
wychowanie do życia w rodzinie
zajęcia rewalidacyjne
mgr Michał Curyk
wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Czapracka
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
terapia pedagogiczna

mgr Witold Dolatowski

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Drukarczyk

język polski

mgr Dorota Dymarska
edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna
mgr Katarzyna Dytrych
język polski
sztuka
muzyka
plastyka
logopedia
mgr Grażyna Hadryan
przyroda
geografia
technika
mgr Katarzyna Harasim
pedagog szkolny
terapia pedagogiczna
doradztwo zawodowe
zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Jańczak
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Maciej Jańczak

matematyka

informatyka

mgr Karolina Jarus

język angielski

język niemiecki

mgr Dorota Jeleńska

edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna

mgr Magdalena Jędrzejewska

język niemiecki

zajęcia rewalidacyjne

mgr Karolina Kapała
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
sztuka
plastyka
muzyka
mgr Gabriela Kokot

pedagog szkolny

terapia pedagogiczna 
zajęcia rewalidacyjne

język polski

mgr Paulina Maćkowiak
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne

mgr Krzysztof Mandrysz
religia
historia
 
mgr Paweł Marciniak

geografia

historia

zajęcia rewalidacyjne

dyrektor

mgr Ewa Migas
język angielski
język niemiecki
mgr Justyna Nowak
chemia
mgr Ewa Olszak
matematyka 
informatyka 
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Ostach
muzyka
plastyka
technika
mgr Izabela Pazoła
język angielski
język niemiecki
mgr Monika Regulska

edukacja wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 
terapia pedagogiczna

 Michał Rogasik
język angielski 
 mgr Marcin Roszak  wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne

mgr Lucyna Sierszulska
przyroda
biologia
mgr Sokołowska Joanna edukacja wczesnoszkolna
mgr Zbigniew Surma
język polski
mgr Elżbieta Talma
język polski
zajęcia rewalidacyjne
terapia pedagogiczna
logopedia
mgr Danuta Tomczak

religia

mgr Agnieszka Urny
wychowanie fizyczne 
gimnastyka korekcyjna
logopedia
mgr Paweł Urny
wychowanie fizyczne
mgr Iwona Walczak
matematyka
informatyka
mgr Wojciech Walkiewicz
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariola Wawrocka
matematyka 
informatyka 
chemia
zajęcia rewalidacyjne
mgr Magdalena Wielowiejska
edukacja wczesnoszkolna
religia
mgr Kamila Wiśniewska
informatyka
 technika
mgr Urszula Wojciechowska
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
religia
 
 
 
 
 
Data dodania: 2018-12-09 17:57:24
Data edycji: 2021-09-20 08:54:35
Ilość wyświetleń: 4872

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Z życia klas

Sprawdź co u naszych uczniów
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook