Czcionka:

A+A-

Kontrast:

VIII Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopada 2021r.

VIII Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopada 2021r.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto obchodzone corocznie w dniu 20 listopada, ustanowione z inicjatywy  Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 roku dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.


Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest szczególnym świętem, a jednocześnie okazją do informowania dzieci i młodzieży o prawach, jakie im przysługują, a także o tym, do kogo mogą się zwrócić, gdy ktoś praw tych nie respektuje.

Dzięki organizowanym przez nas od wielu lat konkursom literackim i plastycznym propagującym wiedzę o prawach dziecka czy akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom o prawach dziecka’’ uczniowie naszej Szkoły są zapoznawani z prawami dziecka, jak również z wynikającymi z nich obowiązkami.

Uczniowie klas siódmych biorą aktualnie udział w konkursie na prezentację multimedialną o prawach dziecka, którego zakończenie nastąpi w listopadzie br., natomiast czwarto- i piątoklasiści zaproszeni zostali we wrześniu 2021 roku do udziału w kolejnym konkursie plastycznym dotyczącym praw dziecka. Tegoroczne zadanie konkursowe dla klas IV i V polegało na wykonaniu – za pomocą dowolnej techniki  – plakatu promującego VIII Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Na konkurs wpłynęło 14 plakatów wykonanych przez 38 uczniów klas IV i V. Komisja konkursowa w składzie: p. Gabriela Kokot – pedagog szkolny, p. Magdalena Ostach – nauczyciel plastyki, p. Dobrochna Błażejczak – nauczyciel bibliotekarz, biorąc pod uwagę zgodność prac z tematyką konkursu, atrakcyjność graficzną, estetykę wykonania, różnorodność zastosowanych technik plastycznych, oryginalną koncepcję oraz walory edukacyjne, podjęła decyzję o nagrodzeniu wszystkich autorów – w równym stopniu interesujących - plakatów.


W konkursie wzięli udział:
Patrycja Kaniewska, Amelia Klupś, Julia Maćkowiak, Lena Maćkowiak, Oliwia Ratajczak, Kinga Robakowska i Lena Robakowska z klasy IVa;
Anna Gniazdowska, Joanna Kazubek, Amelia Mikołajczyk, Zuzanna Nowacka, Sara Szymańska, Lena Walkowiak i Weronika Waśkowiak z klasy IVb;
Zofia Gol, Magdalena Ludian, Katarzyna Majewska i Patrycja Nawrot
z klasy Va;
Patrycja Baszyńska, Zuzanna Chamerska, Weronika Fahner, Karolina Fengler, Szymon Figielek, Nadia Gabryelczyk, Jerzy Gołombek, Wojciech Gruchociak, Maja Jasik, Jan Juskowiak, Natalia Kaniewska, Zofia Kośniewska, Stanisław Kubzdela , Anna Kędziora, Piotr Mazur, Tobiasz Piskorz, Julia Robaczyńska, Łucja Sember, Maria Urny i Aleksandra Zielonka z klasy Vb.


W dniu 19 listopada 2021 roku wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział oraz upominki ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. W dniach poprzedzających 20 listopada 2021 roku oraz następujących po nim w holu naszej Szkoły można natomiast podziwiać wystawę wszystkich konkursowych plakatów.

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielkom plastyki, pp. Katarzynie Dytrych i Magdalenie Ostach, za rozpropagowanie idei konkursu wśród uczniów klas IV i V, a p. Magdalenie Ostach także za pomoc w ocenie prac konkursowych.


Organizatorki: Gabriela Kokot i Dobrochna Błażejczak
Zdjęcia: Dobrochna Błażejczak

 

Data dodania: 2021-11-19 16:48:03
Data edycji: 2021-11-19 16:52:50
Ilość wyświetleń: 179

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Z życia klas

Sprawdź co u naszych uczniów
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook