Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

"Zakładam firmę w branży ekologicznej" zaproszenie do konkursu dla uczniów klas 7 i 8

Dzień dobry,

Zapraszamy uczniów klasy VII i VIII (szkoły podstawowe z  powiatu kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego oraz miasta Leszna) do wzięcia udziału w konkursie pt. „ZAKŁADAM FIRMĘ W BRANŻY EKOLOGICZNEJ”  w kategorii indywidualnej oraz w kategorii grupowej (grupa-max 3 osoby). Konkurs trwa od 16.11.2020 do 27.11.2020 roku, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 4.12.2020 roku.

Zadanie konkursowe dla uczniów:

- wymyśl fikcyjną firmę działającą w branży ekologicznej i nazwij ją,

- opisz, w jaki sposób Twoja firma może przyczynić się do ochrony środowiska,

- zaproponuj nowatorskie działania w dziedzinie ekologii,

- opisz jakie kompetencje i jakie zainteresowania według Ciebie mają znaczenie, by móc pracować w branżach ekologicznych.

Zasady konkursu są przedstawione na plakacie oraz w regulaminie. Dla zwycięzców są przewidziane atrakcyjne nagrody – ekologiczne powerbanki oraz gadżety.

W e-mailu znajdą Państwo plakat informacyjny, są też linki: bezpośredni do wydarzenia-konkursu (Detektywi), wydarzenia na FB-CWRKDiZ w Lesznie, regulaminu, formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń związanych z RODO.

https://view.genial.ly/5fa160f678f4060ce92cd16a/interactive-content-konkurs-copy?fbclid=IwAR3c4i5ZmkCY1z3eUjVMN52gNR42hRKjHfZNqKM_fEkCzf7ExvNV4uosvSA

 

https://www.facebook.com/cwrkdiz.leszno/posts/987094578423758

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cwrkdiz.leszno.pl%2Fimages%2F2020%2Fzakladam_firme_w_branzy_ekologicznej%2FRegulamin_Konkursu.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0EUMpkP0PkMl2_cV8LnQCUntdnvCZql_HCyOR1KVhK-mPVw5DOS-CiCjo&h=AT1DcisyUxGnEo1agr0NpUmvbLRaQhMusLi9HHYISvjda5mGgwfUXBFCNrb2OKAXWXzmQQjPJhO5Yv6wLpCOs4Gx_tRWvS5aDCZgaIVe0WLFvs0PNyCNO1GorzRh2f7qSDbGUQ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cwrkdiz.leszno.pl%2Fimages%2F2020%2Fzakladam_firme_w_branzy_ekologicznej%2FFormularz_Zgloszeniowy__Formularze_Rodo.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1nR3NV-ng0Z3IMO91ChLegyLOUueweeKD_4bxBmlkBhnt-q10XBnXsiEw&h=AT1DcisyUxGnEo1agr0NpUmvbLRaQhMusLi9HHYISvjda5mGgwfUXBFCNrb2OKAXWXzmQQjPJhO5Yv6wLpCOs4Gx_tRWvS5aDCZgaIVe0WLFvs0PNyCNO1GorzRh2f7qSDbGUQ

 
 
 
Pozdrawiam serdecznie
Marzena Szymańska-Grzegorzek
starszy specjalista - doradca zawodowy
 
 
 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
tel. 65 513 03 67
 
 
Link do platformy umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami branżowymi i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego. 
 

UWAGA ! Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu, będą przetwarzane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (CWRKDiZ w Lesznie), ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@cwrkdiz.leszno.pl Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej.
 
Data dodania: 2020-11-16 16:04:25
Data edycji: 2020-11-16 16:09:55
Ilość wyświetleń: 55

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Z życia klas

Sprawdź co u naszych uczniów
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook